VEIS

Valorització d'EGA per a la Indústria i la Societat

VEIS

Valorització d'EGA per a la Indústria i la Societat

El projecte RIS3CAT VEIS crearà un ecosistema obert de tecnologies que cobreixi i s'adapti a les necessitats d'anàlisi i interpretació de dades òmiques i clíniques en entorns de recerca i biomedicina, a través de la base de dades EGA.

9

Socis

7

Projectes

43

Eines

5

Plataformes

18

Publicacions

12

Materials de formació

Projectes

El projecte VEIS desenvolupa i executa les tasques previstes en 7 subprojectes. Els socis de VEIS organitzen les seves activitats de forma transversal en 5 grups de treball col·laboratiu.

Projecte 1. Formació i comunicació

Difondre l'ecosistema d'eines del Barcelona Computational Biomedical Ecosystem (BCBE), així com formar usuaris, desenvolupadors i formadors en aquest, mitjançant una sèrie de cursos com els de formació continuada de professionals del sector, i altres activitats formatives i de difusió.

Projecte 2. Sostenibilitat

Crear una estratègia per assegurar la sostenibilitat dels desenvolupaments generats durant el projecte inclús després de ser finalitzat.

Projecte 3. Linking

Facilitar el diàleg entre EGA i l'ecosistema d'eines de BCBE mitjançant una extensió de les actuals APIs i dels protocols d'autenticació i autorització.

Projecte 4. Catàleg d'eines

Elaborar un catàleg dels sistemes desenvolupats i mantinguts pels socis de VEIS, que constitueixen l'ecosistema BCBE. El catàleg ha de proporcionar informació sobre la funcionalitat d'aquests sistemes, el tipus i format de les dades que necessiten com a entrada i els que proporciona com a sortida. Aquest projecte permetrà que l'ecosistema BCBE es pugui alinear amb infraestructures internacionals amb objectius similars.

Projecte 5. Interoperabilitat

Harmonitzar els vocabularis controlats utilitzats per les eines del BCBE i EGA, i millorar la descoberta de dades.

Projecte 6. Benchmarking

Implementar un marc d'avaluació comparativa en termes tècnics, funcionals i científics dels sistemes desenvolupats i mantinguts pels socis de VEIS. Aquest marc permetrà triar el millor sistema a utilitzar del BCBE seguint una combinació de criteris objectius on, no només es consideri la validesa del resultat científic, sinó també els requeriments tècnics i l'eficiència tècnica i funcional.

Projecte 7. Casos d'ús

Avaluar components de l'ecosistema BCBE en entorns clínics, utilizant com a punt de partida els projectes en els què els socis de VEIS estan implicats. Els entorns de recerca clínica proporcionen el marc ideal per avaluar les seves funcionalitats pel que fa a l'accés a la informació d’ EGA, el grau d'interoperabilitat entre els diferents components i sistemes, així com el grau de necessitat de la connexió entre diferents eines i sistemes. Finalment, també serà el marc ideal per a identificar possibles nous desenvolupaments metodològics que siguin necessaris en diferents escenaris d'investigació clínica.

Activitats